Phòng Thanh Tra

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu Q3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (0283) 8231606

Email: ttdt@ueh.edu.vn

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới.

Địa điểm